Projelerim

Başlıca geliştirmiş olduğum projelerim aşağıdaki gibidir.

  • Asfarma PTS: Asfarma isimli ilaç ulusal ve uluslararası ilaç italatı yapan bir şirketin. İlaç ruhsatlandırma süreçlerinin ve ürün takiplerinin yapılabileceği hem müşteri hemde farklı kadelerdeki çalışanların çeşitli rapolara ulabileceği temelde ASP.NET MVC altyapısı kullanarak bir sistem geliştirdim. Proje bügün itibariyle tamamlanmış olup son hata ayıklama ve son kotrollerini Micorosoft Azure App Service üzerinden gerçek çalışma ortamında  şirket yetkilileriyle gerçekleştiriyorum.
  • NASEB Library: Bu dönem(2018 Bahar) üniversitede aldığım Yazılım Mühendisliği dersi için grup olarak çalışarak gerçekleşdirdiğimiz projem. Proje analiz, dizayn ve final raporlarının hazırlanmasını ve projenin çalışan demosunun demosunun yapılmasını  kapsiyordu. Bu projede temel olarak  ASP.NET CORE MVC ve Entity Framework Core Code First  teknolojilerinden yararlandık ve SOLID yazılım geliştirme ve katsamsal mimari ye uymaya özellikle ditkat ettik. Projenin amacı temelde bir kütüphane içerisideki kitapların kontrolünü sağlamak, kitap kiralama süreçlerinin yönetimini sağlamak ve bu verilere ilgili olan gerek kütüphane çalışanı gerek üyeler açısından ulaşılmasını ve işlemler yapulabilmesini sağlamaktı. Proje sonunda projemizi Azure App Services üzerinden notlandırma için yayına aldık ve testleri gerçekleştirdik.
  • NASEB Rent A Car: Bu dönem(2018 Bahar) üniversitede aldığım Web Programlamaya Giriş dersi için grup olarak çalışarak gerçekleşdirdiğimiz projem. Proje analiz, dizayn ve final raporlarının hazırlanmasını ve projenin çalışan demosunun demosunun yapılmasını kapsiyordu. Bu projede temel olarak ASP.NET CORE MVC ve Entity Framework Core Code First teknolojilerinden yararlandık ayrıca temel OOP prensiplerine uymaya özen gösterdikk. Projenin kullanım amacı bir araç kiralama şirketinin elindeki araçların kira ve güncel durumlarını takip edebileceği ve web üzerinden erişebileceği bir ortam sağlamakdı.
  • SecurityX: 2017 Güz döneminde Nesne Yöenelimli Programlama dersi için almış olduğum, altyapı olarak  Java ve AzureDB kullanarak geliştiriş olduğum projem. Bu projenin kullanım amacı işmerkezi, site vb.  gibi çok sayıda konut içeren börgelerde güvelik/vezne görevlilerinin gelen ve hala hazırda ilgili yerde ikamet eden kişilerin kayıtlarını (giriş tarihi, ziyaret amacı vb.) tutabilecekleri, geçmişe dönük ziyaret kayıtlarrına ulaşabilecekleri ve ikameti olan kişilerin iletişim varsa araç bilgileri gibi kişisel bilgiilerini tutabilecekleri bir Java masaüstü uygulaması geşiştirmekti.